FNM

Fundacja Nowe Media powstała w kwietniu 2008 roku z inicjatywy kilku osób od lat obserwujących i niekiedy aktywnie uczestniczących w rozwoju mediów w Polsce. Istotą Fundacji jest teoria i praktyka uczestniczenia w mediach tak po stronie twórców, jak po stronie odbiorców. Choć jej siedziba znajduje się w Warszawie, to swoim zasięgiem obejmuje Polskę, Ukrainę i Białoruś. Zespół Fundacji to ludzie w większości młodzi, ambitni, dla których szeroko rozumiane media to nie tylko zawód, ale również pasja. Z Fundacją Nowe Media współpracują również wybitni dziennikarze z Polski i z zagranicy.

Cele Fundacji:

  • Popularyzacja twórczej partycypacji młodzieży w mediach: bezstronnego, uczciwego odpowiedzialnego dziennikarstwa oraz krytycznego i świadomego ich odbioru;
  • Przyczynianie się do podnoszenia umiejętności społecznych młodzieży poprzez promowanie pracy zespołowej, komunikację interpersonalną i autoprezentację;
  • Podnoszenie standardów dziennikarstwa poprzez edukację i przykład jaki może dać współpraca doświadczonych dziennikarzy i twórczej młodzieży;
  • Inicjowanie i wspieranie idei rzetelnego, profesjonalnego, apolitycznego dziennikarstwa wśród młodzieży;
    Rozwijanie dziennikarskich zainteresowań młodzieży poprzez wspieranie jej edukacji oraz zachęcanie do współtworzenia nowych mediów;
  • Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz stosowania nowatorskich rozwiązań w edukacji medialnej.

Więcej o bieżącej działalności Fundacji Nowe Media na oficjalnej stronie organizacji.